Genel Bilgiler

        Fakültemiz bünyesinde Temel Bilimler Bölümü ile bu bölüme bağlı Temel Bilimler Anabilim Dalı, 21/04/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülerek kurulmuştur.